Artist
Title
Country
Year
Duration
Forgács, Péter
Spinoza Infinity
H
1983
04:17
Wiener, Zelko
A - von 1984
A
1984
01:25
Schmid, Anka
Transparenz
CH
1983
02:32
Young, Graham
Ships? I See No Ships!
GB
1983
04:10
Yamamoto, Keigo
Breath No. 11
J
1983
05:33
Krasinski, Edward
Three Rooms
PL
1981
03:20
Heer, Johanna /
Schmiedel, Werner
Gold
USA
1983
02:21
Stender, Joachim
1984
D
1983
06:02
Aurand, Ute / Pfeiffer, Ulrike
Umweg
D
1983
02:08
Brandt, Ernst-Michael
Bauhaus by Filmbox
DDR
1983
04:50
Kovács, Karoly
Fénykilóvellések (Lightpulses)
RU
1981
01:39
Bódy, Gábor
de occulta philosophia
D
1983
01:39
Diederichsen, D. /
Hirschbiegel, O.
S / i / Welt Kabel TV
D
1983
05:14
Dixi & Agnes Hay
presented by György Durst
Kiallitas (Exhibition)
D
1983
01:47
Kiss, Marian /
Hámos, Gusztav / Cantu, Ed
Cherie mir ist schlecht
D
1983
05:20
Nagyvári, László
Nosexnous
H
1983
01:39
Der Plan
Fenstermacher, Frank /
Dahlke, Kurt / Reichelt, Moritz
Gummitwist
D
1983
02:54
Dreher, Christoph
Der karibische Western
D
1984
03:36
M. Raskin Stichting Ens.
Stuyvesant Spot
D/A
1983
01:51

Infermentallogo

navigationbar